Business intelligence: prof. dr. sc. Sanja Pfeifer i dr. sc. Mirela Alpeza

 
Pretraživanje
Dobrodošli!
Ispis teksta

 

Dobrodošli na Distance learning stranice kolegija

Business Intelligence -

poslijediplomski specijalistički studij PODUZETNIŠTVO,

Ekonomski fakultet u Osijeku

 

O kolegiju
Ispis teksta

Business Intelligence

prof. dr. sc. Sanja Pfeifer
doc.dr. sc. Mirela Alpeza

1. semestar, izborni predmet

20 sati, 2 boda

malpeza@efos.hr

pfeifer@efos.hr

Resursi
Ispis teksta
Gost predavač
Ispis teksta

Gost predavac na kolegiju

Business Intelligence:

Ivan Matejašić, SPIN d.o.o.

 

 

Sadržaj kolegija
Ispis teksta

 

UVOD U KOLEGIJ
               BUSINESS INTELLIGENCE

 

 

Upravljački izazovi poslovnih ljudi:

 

Imate:

Trebate:

    previše podataka

    relevantne informacije

    premalo vremena

    raspoložive u pravom vremenu

    nedostatno znanje

    znanje usmjereno na realizaciju poslovnih ciljeva

 

 

Gdje se u te izazove uklapa Business intelligence?

 

Business intelligence je koncept svjesnog, kontinuiranog prikupljanja, analize i uporabe informacija u cilju razvijanja:

O      Osjetljivosti poduzeća na prihvaćanje podražaja iz okoline,

O      Sposobnosti tumačenja i analize podražaja okoline u interakciji sa poduzećem,

O      Pravovremenog iskorištavanja strateških prilika i šansi.

 

“The secret to business success is no secret at all. If you make the right decisions you will succeed. If you make the wrong decisions, you will fail.”

 

Kahaner, Larry: “Competitive Intelligence”

 

 

Ciljevi kolegija Business Intelligence:

Koncepcijski - Objasniti ulogu Business intelligence koncepta u stvaranju konkurentske prednosti poduzeća prezentacijom metodologije:

O      Prikupljanja;

O      Analize i

O      Uporabe organizacijskog znanja.

Aplikacijski - Primjena stečenih znanja na timskom projektu.

 

 

Tematske cjeline:

Uvod u intelligence, Planiranje istraživanja, prikupljanje informacija, Kvalitativne metode analize  informacija, Diseminacija intelligence-a, Implementacija intelligence-a, Business Intelligence i sigurnost.

 

Nastavne metode:

predavanja, grupne diskusije, grupni zadaci,  analize slučajeva, individualni projektni zadaci.

 

Vrednovanje rada studenata:

Vrednovanje rada obavit će se kontinuiranim praćenjem: nazočnosti i aktivnosti na predavanjima, odgovora na diskusijska pitanja u sklopu distance-learning verzije kolegija te ocjenom individualnih i timskih projekata u sklopu kolegija.

 

 

 

 

Ispis teksta

Kolegij Business Intelligence na Poslijediplomskom studiju Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku razvijen je uz pomoć prof. Stevana Dedijera.

Više

Obavijesti
Ispis teksta

 

 

Početak nastave za studente XVI. generacije: 10. svibnja 2013.

_________________________________

Komentari studenata izneseni u sklopu završnih radova:

"Naučili smo da se Business Intelligence-om, svjesno ili nesvjesno, služimo svaki dan, ali da bismo od njega imali istinske koristi, moramo to činiti planski, promišljeno, ciljano..." (Fazekaš, Bilandžić, Babić)

"...zaključili smo da se Business Intelligence moraju primjenjivati svi koji žele uspjeti na tržištu bez obzira kojim poslom se bave i u kojoj djelatnosti se nalaze." (Špoljarić, Čizmadija, Poljak)

"Situacija u kojoj je bilo gotovo nemoguće na klasične načine doći do informacija potaknula nas je na neka domišljata i kreativna ponašanja." (Pulfer, Barišić, Kalazić)

"Cijeli se proces, kao i korišteni modeli pokazao iznimno korisnim i primjenjivim na sva buduća istraživanja koja ćemo raditi kao podlogu za donošenje različitih odluka. Zasigurno, malo je područja u kojima ovaj proces i model nisu primjenjivi." (Podgorčić, Ćorić, Košutić, Veselović)

 

Zahvala
Ispis teksta

 

Zahvala studentima VI. i VII. generacije na pomoći pri kreiranju Distance Learning portala predmeta Business Intelligence:

- Martina Mikrut,

- Ljiljana Dragišić,

- Dalibor Papoušek,

- Miljenko Pekić,

- Željko Klepo,

- Domagoj Nuić,

- Petar Leko

- Emilija Ignatova

- Davor Vlasic.

 

MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: